Termeni şi condiţii – eveniment “Crosul USAMV”

VĂ RUGĂM CITIŢI CU ATENŢIE TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE PARTICIPARE LA EVENIMENTUL “CROSUL USAMV”

Pentru a putea participa la evenimentul CROSUL USAMV, fiecare participant își asumă și declară pe proprie răspundere:
– Că a luat la cunoștintă prevederile regulamentului de participare la eveniment și se obligă să le respecte;
– Că este apt din punct de vedere fizic (medical) pentru efort fizic prelungit și în condiții meteo specifice zilei de eveniment;
– Că NU o nu o să se afle sub influența băuturilor alcoolice și/sau a stupefiantelor;
– Că a completat corect și complet formularul de înscriere și a achitat taxa de participare pentru cursă;
– Că a luat la cunoștință recomandările organizatorilor cu privire la îmbrăcămintea și încălțămintea de utilizat pe parcursul evenimentului și că va urma aceste recomandări;
– Că respectă întocmai indicațiile arbitrilor de traseu, arbitrii fiind persoane abilitate să întrerupă evenimentul în cazul în care este încălcat regulamentul evenimentului;
– Că este de acord că arbitrul de traseu poate descalifica automat participantul la eveniment în cazul în care acesta încalcă regulamentul evenimentului (ex. abatere de la traseu și omisiunea revenirii la acesta prin locul cel mai apropiat prin care a ieșit accidental sau voit, comportament nepoliticos la adresa organizatorilor și/sau a participanților la eveniment etc.);
– Că nu va arunca în perimentrul de desfășurare al evenimentului niciun tip de deșeu, în afara spațiilor special amenajate, fiiindu-i adus la cunoștință că în cazul nerespectării acestei condiții sunt pasibili de descalificare din eveniment, fără drept de apel (și fără returnarea contravalorii taxei de participare);
– Că se va manifesta într-un mod decent și cu sportivitate pe toată perioada de desfășurare a evenimentului fără a-i stânjeni pe ceilalți participanți și/sau organizatori;
– Că nu va apela la nicio altă formă/mijloc de deplasare în perimetrul de desfășurare al evenimentului (auto, velo, moto, ATV etc.);
– Că nu are nicio pretenție față de organizatori în a folosi imaginile foto și video-urile realizate în timpul evenimentului în care este surprins, cu angajamentul ferm al organizatorului că nu va folosi aceste imagini în alte scopuri decât promovarea evenimentului, implicit al activităților organizatorilor, sponsorilor, mass-media scrisă și video, la elaborarea afișelor, diplomelor și pentru alte materiale informative dedicate activităților de alergare;
– Că a luat la cunoștintă faptul că datele colectate (nume, prenume, e-mail, telefon, categorie de vârstă) sunt colectate strict în sensul organizării evenimentului și NU sunt transferate unor terți, în scop comercial.

Organizatorii operează aceste date cu ajutorul unor terți, pe baza unor contracte de confidențialitate, iar operarea se face întotdeauna în conformitate cu opțiunea participantului, acesta putând oricând să se dezaboneze de la newslettere sau să notifice că nu dorește să mai primească SMS-uri/E-MAIL-uri legate de evenimentul „CROSUL USAMV”;
– Este de acord ca organizatorul să îi poată trimite e-mail-uri relevante, fără spam, despre evenimente: status înscriere, program cursă, ridicare kituri, și să NU transfere niciodată datele personale unor terți, în scop comercial, respectând prevederile Regulamentului General de Protecția Datelor;
– Este de acord ca organizatorul sa trimită newslettere privind activitățile organizate, respectând prevederile Regulamentului General de Protecția Datelor;
– Că a luat la cunoștintă faptul că datele personale sensibile (CNP și/sau adresa) sunt colectate strict pentru îndeplinirea obligațiilor legale privind eliberarea facturilor fiscale;
– Că a luat la cunoștință faptul că isi poate exercita drepturile asupra datelor cu caracter personal, prin trimiterea unei solicitări la adresa de e-mail: crosul@usamv.ro.

facebook
instagram