Regulament concurs

Cap.1 PREAMBUL

1.1 CROSUL USAMV este o competiție sportivă, care susține principiile unui mod de viață sănătos prin mișcare într-un Campus Universitar.

CROSUL USAMV este organizat de către Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (Organizatorul) sub egida Federației Române de Atletism, alături de Campioana Olimpică, Gabriela Szabo.

1.2 DATE GENERALE DESPRE EVENIMENT

Evenimentul este organizat de către USAMV București, prin Centrul pentru Consiliere și Orientare în Carieră și face parte din seria de evenimente destinate elevilor și studenților în cadrul manifestării „Agronomiada„.

Regulamentul este disponibil pe site-ul www.crosul.usamv.ro precum și la locul de desfășurare al evenimentului. Cunoașterea Regulamentului este obligatorie, iar prin participarea la acest eveniment, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor Regulamentului, precum și oricăror legi în vigoare aplicabile.

Certificarea competiției pentru cursele de 5 km și 10 km este facută de către AIMS/World Athletics.

Numărul certificatului pentru cursa de 5km:  ROM/2022/047/JFD1907 A

Numărul certificatului pentru cursa de 10km: ROM/2022/048/JFD1908 A

Cap.2  DESFĂȘURAREA EVENIMENTULUI

2.1 DATA ȘI LOCUL EVENIMENTULUI

Evenimentul se desfășoară în Campusul Agronomie – Herăstrău, din B-dul Mărăști, nr. 59, București, Sector 1.

Data evenimentul şi informaţii legate de curse, vor fi anunţate pe site-ul evenimentului www.crosul.usamv.ro şi canalele de comunicare ale evenimentului.

2.2 PROBELE DE CONCURS

Curse organizate:

 • Cursa pentru Copii: 1 Km;
 • Cursa pentru Elevi: 5 Km;
 • Cursa pentru Studenți USAMV: 5 Km;
 • Cursa pentru Open: 5 km;
 • Cursa pentru Open: 10 km.

2.3 CONDIȚII DE PARTICIPARE

Pentru a participa la cursele de 1 Km, 5 Km, 10 Km  din cadrul evenimentului CROSUL USAMV și pentru a primi kitul de concurs, fiecare participant trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • pentru categoria COPII 1K, conform regulamentului actual, sunt copii, fete și băieți, născuți în anii 2011, 2012, 2013, 2014 și au achitat taxa de participare;
 • pentru categoria ELEVI 5K, conform regulamentului actual, sunt fete și băieți, născuți în anii 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 și au achitat taxa de participare;
 • pentru categoria STUDENȚI USAMV 5K, conform regulamentului actual, sunt studenți femei și bărbați, din cadrul USAMV București, care fac dovada statutului de student cu o legitimație/carnet de student;
 • pentru categoria OPEN 5K, conform regulamentului actual, sunt persoane, categoria femei și bărbați, care doresc să participe la cursa de 5 Km, au 18 ani împliniţi la data evenimentului și au achitat taxa de participare;
 • pentru categoria OPEN 10 K, conform regulamentului actual, sunt persoane, categoria femei și bărbați, care doresc să participe la cursa de 10 Km, au 18 ani împliniţi la data evenimentului și au achitat taxa de participare;
 • să prezinte un act de identitate pentru verificare;
 • să își asume responsabilitatea pentru orice fel de accident sau pagubă suferite în timpul competiției – Organizatorul își declină orice responsabilitate, pentru astfel de situații în conformitate cu prevederile prezentului Regulament;
 • să își asume responsabilitatea că au capacitatea fizică și că au un aviz medical pentru a participa la cursa la care s-au înscris. Organizatorul își declină responsabilitatea cu privire la orice problemă medicală aparută în timpul sau ulterior Evenimentului;
 • Persoanele adulte cu dizabilități pot participa gratuit doar în cadrul probelor de 5 Km și 10 Km (Categoria OPEN). Sunt luați în considerare sportivii care se deplasează în fotolii rulante.

Participarea la CROSUL USAMV este strict personală. Este interzisă schimbarea, vânzarea, transferul sau oferirea pentru schimb a înscrierii la Eveniment. De asemenea, nu este permisă purtarea numărului de concurs de către o altă persoană decât alergătorul căruia i-a fost alocat. Orice încalcare a acestei condiții va fi sancționată cu descalificarea alergătorului iar Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude persoana în cauză de la participarea la evenimente ulterioare.

Alergătorul care cedează numărul de înregistrare unui terț este singurul responsabil în eventualitatea producerii unui accident/incident produs/cauzat de către sau care implică terțul în timpul Evenimentului.

2.4  ÎNSCRIEREA LA CONCURS ȘI PLATA TAXEI

2.4.1  ÎNSCRIEREA

Înscrierea la cursele din cadrul Evenimentului se va face Online (inclusiv persoanele cu dizabilități), prin completarea formularului pus la dispoziție de către Organizator pe site-ul www.crosul.usamv.ro.

Participanții se pot înscrie până la data de 31 Martie 2024 ora 12:00, pentru a se putea finaliza procesul de validare până la data de 02 Aprilie 2024.

2.4.2. TAXE DE PARTICIPARE

Taxele de participare la competiţie se vor face conform tabelului:

Cursa Copii 1K Elevi 5K

Studenți

USAMV 5K

OPEN 5K OPEN 10K
Taxa participare 25 Ron 50 Ron GRATUIT 75 Ron 100 Ron

 

*Persoanele adulte cu dizabilități pot participa GRATUIT doar în cadrul probelor OPEN de 5Km și 10 Km.

Persoanele adulte cu dizabilităţi sunt consideraţi sportivii care se deplasează în fotolii rulante şi care se autopropulsează.

Taxele de participare se plătesc exclusiv online prin platforma euplatesc.ro, în contul Fundației Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București.

Beneficiar: Fundația Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, cu sediul în  Bucureşti, B-dul Mărăşti, Nr.59, Sector 1.

Contul bancar RO 70 RZBR 0000 0600 1980 410899 (LEI)

Cod fiscal: 38342680

Înscrierea este validă și finală doar după ce plata este finalizată, în cazul curselor unde se percepe taxa de participare.

Taxele de participare achitate nu vor fi restituite în nicio circumstanță cu excepția cazului în care o astfel de situație este prevazută expres în Regulament.

În caz de neprezentare la start, abandon sau retragere din competiție din orice motiv, taxa de participare nu se returnează.

Persoanele care au achitat taxa de înscriere la una dintre cele 4 categorii (Copii 1K, Elevi 5K, Open 5K și 10K) și din diverse motive nu pot participa la competiție, au dreptul să ridice kitul de competiție.

În masura în care evenimentul nu poate avea loc sau este întrerupt din motive care nu sunt în controlul Organizatorului (cum ar fi cazuri de forţă majoră, greve, instituirea unor stări de urgență, etc), nu va fi responsabil de acoperirea niciunor prejudicii către participanți.

 • KITURILE DE CONCURS

Kitul de concurs conține – numărul de concurs cu cipul de cronometrare, rucsac, tricoul competiției, materiale promoționale din partea sponsorilor competiției.

Pentru ridicarea kiturilor de concurs alergătorii înscriși vor prezenta un document de identitate pentru categoriile Copii 1K, Elevi 5K, Open 5K, Open 10K și o legitimație/carnet de student pentru categoria Studenți USAMV (organizatorii îl verifică și îl înapoiază imediat posesorului) şi Anexa 3 completată. Fiecare alergător primește un număr unic de concurs.

Kiturile de concurs se vor ridica din Zona Expo, situată la intrarea în Campusul Agronomie Herăstrau din Bd. Mărăşti nr. 59, în perioada 45 aprilie 2024, în intervalul orar 9:00-16:00.

2.6 GARDEROBĂ, DEPOZITARE OBIECTE PERSONALE

Lângă zona de SOSIRE (la intrarea în Campusul Agronomie – Herăstrău, B-dul. Mărăști 59) va fi instalat un cort în care alergatorii își pot schimba echipamentul înainte și după cursă. Săculețul pentru haine poate fi depus în cortul vestiar înainte de start și poate fi ridicat după terminarea cursei, pe baza numărului de concurs. Vor fi acceptați numai săculeții care au sticker ce corespunde cu numărul de concurs al alergătorului.

Cortul vestiar va fi supravegheat de voluntari, însă nu este recomandat să fie depozitate obiecte de valoare.

2.7 PUNCTE DE HIDRATARE

Conform regulamentului, vor fi amplasate două puncte de hidratare:  în zona START și pe traseu în dreptul căminului A10.

Participanții sunt rugați să arunce sticlele și paharele de plastic în zona apropiată punctului de hidratare pentru a înlesni procesul de curățenie. Nu sunt permise recipiente de sticlă sau metalice pe parcursul desfășurării cursei.

Toalete se regăsesc în clădirea de lângă zona de Start. Punctul de Prim Ajutor va fi poziționat pe traseul cursei în zona de Sosire.

2.8 ACCESUL DESTINAT ÎN ZONA EVENIMENTULUI

Este strict interzis a se aduce orice fel de obiecte în zona destinată Evenimentului care pot fi periculoase sau ilegale (droguri, arme de foc sau obiecte care pot fi considerate arme albe, materiale explozive etc.);

Este interzis accesul oricărui vehicul pe traseu, cu excepția bicicletelor sau vehiculelor organizatorilor și a fotoliilor cu rotile. Cei care nu se conformează vor suporta sancțiunile prevăzute de lege.

Organizatorul și personalul de securitate poate refuza sau îndepărta, din zona destinată Evenimentului, inclusiv în timpul desfășurării Cursei, orice persoană care:

 1. nu respectă regulile instituite prin prezentul Regulament;
 2. folosesc orice modalitate de promovare și marketing a unor mărci, companii, produse, servicii etc, care nu sunt sponsori/parteneri ai competiției sau pentru care nu există acceptul Organizatorului;
 3. promovează în orice formă opinii politice, religioase, sau de orice natură care pot conține un mesaj politic, religios sau care poate incita la ură, violență etc;
 4. promovează mesaje și conținut de natură a leza imaginea Evenimentului.

Cap.3 ASIGURAREA ÎN CAZ DE ACCIDENT

Participarea la oricare dintre cursele Evenimentului este facută exclusiv pe riscul Participantului, prin completarea Declarației pe propria răspundere (Anexa 3).

Organizatorul nu este responsabil de niciun prejudiciu de orice fel suferit de către Participant ca rezultat al participării la cursă, cu excepția cazului în care prejudiciul este o consecință directă a intenției Organizatorului. Această excludere de responsabilitate se aplică de asemenea și în cazul oricăror daune posibile pentru cauze cum ar fi accidentări sau deces.

Participantul declară că este conștient că participarea necesită o sănătate fizică și mentală foarte bună și declară că este pregătit corespunzător să participe la Eveniment, efectuând antrenament adecvat pentru această participare.

Participantul rămane responsabil față de Organizator pentru orice prejudiciu ar provoca unei terțe părți, inclusiv unui alt participant, voluntar etc, ca urmare a oricărui act sau omisiuni care este imputabil Participantului.

Cap.4 CLASAMENT

Clasamentul oficial va fi disponibil pe website-ul evenimentului în 48 de ore de la finalizarea curselor, cu excepția situațiilor menționate în mod expres la reguliile specifice aplicabile unor curse.

Clasamentul oficial este individual pentru fiecare probă în parte și este alcătuit pe baza timpului înregistrat pentru fiecare alergator la finish. Certificatul de participare va menționa poziția în clasamentul oficial.

Cronometrajul competitiei va fi electronic și sistemul de arbitraj este asigurat de către arbitri calificați de la Federația Romană de Atletism.

Cap.7 PREMIERE

Festivitatea de premiere din cadrul CROS-ului USAMV va fi organizată de către USAMV din București în ziua competiției.  Pentru programul complet vizitați pagina aferentă de pe website-ul Evenimentului: www.crosul.usamv.ro.

Pentru primii 6 clasificați de la fiecare categorie (masculin și feminin), vor fi oferite diplome și premii.

Cap. 8 CONDUITA PARTICIPANȚILOR

Pe toată durata Evenimentului, Participanții trebuie să aibă o conduită politicoasă și de respect la adresa Organizatorilor,  a celorlalți Participanți și să respecte întocmai Regulamentul. În timpul participării la cursă este indicat, pentru a nu bloca sau stânjeni alți participanți, să nu se alerge în grupuri de trei persoane sau mai mari, unul lângă celălalt, pentru a nu deveni obstacole pentru alți alergători.

De asemenea, este indicat ca Participanții să nu se oprească brusc pentru a se hidrata sau pentru a își lega șireturile și să se asigure că în momentul opririi nu blochează sau stânjenesc alți alergători. Participanții vor evita să încurce alergătorii mai rapizi sau să-i lovească pe cei lenți, astfel dacă un alergator care aleargă în spatele dumneavoastră va spune: “sunt în stânga”’, deplasați-vă în dreapta dumneavoastră și lăsați-l să treacă, dacă va spune “la dreapta” deplasați-vă în stânga dumneavoastră și lăsați-l să treacă.

Participanții nu vor putea folosi Evenimentul în vederea promovării oricăror alte elemente de marketing cu excepția sponsorilor oficiali, așa cum sunt acestea puse la dispoziție de Organizator.

Orice comunicare a unor imagini sau filme din cadrul Evenimentului înregistrate de către un participant în timpul participării la Eveniment va fi folosit exclusiv pentru uz personal și nu va putea fi folosit în nici o circumstanță pentru promovări de natură comercială sau pentru orice alt scop de reclamă, marketing în afara Evenimentului, fără acordul expres al Organizatorului.

Alergătorii trebuie să treacă prin toate punctele de control amplasate pe traseul cursei la care participă.

Este responsabilitatea alergătorului să poarte numărul de concurs pe tricou pe partea din față. Va fi descalificat automat orice alergător care nu poartă numărul de concurs pe tricou sau poartă alt număr de concurs în locul celui primit din partea organizatorului. În ziua competiției nu va fi posibilă schimbarea sau înlocuirea numărului de concurs (inclusiv în cazul pierderii) și nici schimbarea numerelor de concurs între alergători. Aceste abateri duc la descalificare.

Cap.9 CONTESTAȚII

Eventualele reclamații legate de clasament sau de participarea la eveniment se pot face în scris în primele 30 min după terminarea cursei și depuse la cortul comisiei de arbitraj din cadrul FRA care se va afla în zona de SOSIRE.

Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamație.

Contestațiile vor putea fi făcute doar de către participantul la competiție. Pentru minori, contestația va putea fi făcută doar de către unul dintre părinți, tutorii legali sau profesorul/antrenorul care îi însoțește. Persoanele cărora li s-au refuzat participarea la eveniment sau au fost descalificate pot face contestație numai cu privire la acest aspect.

Organizatorul va putea verifica orice elemente și probe pe care le considera necesare pe parcursul analizei contestației.

Decizia luată de organizator este finală și se comunică contestatorului la adresa de email indicată in contestație.

Împotriva contestației se poate face apel în conformitate cu prevederile World Athletics, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor acestui Regulament.

Cap.10 DREPTUL LA IMAGINE

Evenimentul poate fi înregistrat în scopuri de comunicare publică/informare, în orice modalitate (în special prin fotografii, înregistrări video etc), în orice mediu existent sau viitor, pentru comunicare internațională, în orice scop, inclusiv în scop de publicitate și comercial. Prin urmare, fiecare participant acordă în mod explicit Organizatorului, persoanelor împuternicite de către Organizator și beneficiarilor (în special parteneri comerciali) permisiunea de a înregistra și de a reproduce, pe orice tip de suport, în orice format, respectiv de a reproduce și reprezenta, fără nicio remunerație, de nicio natură, numele, vocea, imaginea, și informații referitoare la activitatea sportivă desfășurată în contextul Evenimentului, pe o durată care nu poate depăși 20 ani de la data Evenimentului. Participantul autorizează în mod expres Organizatorul să cedeze partenerilor la Eveniment sub-licențe pentru folosirea imaginii în scopuri comerciale și publicitare.

Cap.11 DATELE PERSONALE

Datele personale colectate – Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, în calitate de Operator de date cu caracter personal, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal: numele și prenumele, sexul, data nașterii, naționalitea, telefon mobil, țara și orașul de domiciliu, e-mail, numele echipei (dacă este cazul), imaginea foto/video, mărimea tricoului, etc., conform Regulamentului UE 679/2016.

Scopul și modalitatea de prelucrare a datelor – Datele sunt colectate de către USAMV când vă înregistrați, fie prin intermediul platformei de înscrieri, fie prin intermediul formularului de contact pe site-ul evenimentului. Datele personale furnizate de către fiecare participant prin intermediul formularului de înregistrare vor fi păstrate în format letric și / sau electronic.

Furnizarea datelor cu caracter personal este obligatorie în vederea înregistrării participanților la competiții și organizarea corespunzătoare a acestora. Rezultatele personale la curse vor fi de asemenea înregistrate, păstrate, prelucrate și publicate în vederea creării clasamentului, creării unei arhive și tipăririi personalizate a rezultatelor pe diplome.

Dezvăluirea datelor personale – USAMV nu dezvăluie datele dvs. personale niciunei terțe părți cu excepția situației când există o obligație legală în acest sens, la cererea autorităților îndreptățite (ex. Echipe de prim ajutor, Poliție, Agenția Natională Anti-Doping, etc) sau când apreciem că este necesar în vederea investigării, prevenirii sau pentru a acționa împotriva unor situații potențial ilegale, în caz de suspiciuni de fraudă sau situații de urgență care implică punerea în pericol a integrității fizice sau a securității oricărei persoane.

Securitatea datelor personale – USAMV a implementat măsuri tehnice și organizatorice rezonabile pentru a asigura datele dvs personale împotriva pierderii accidentale, a accesului, folosirii, distrugerii sau dezvăluirilor neautorizate.

În cazul în care doriți să reclamați modalitatea de gestionare a datelor dvs. cu caracter personal, vă rugăm să contactați USAMV la adresa de email: post@info.usamv.ro sau în scris la adresa: B-dul. Mărăști nr. 59, sector 1, București, România. Vom analiza sesizarea dvs. și vom colabora cu dvs. pentru rezolvarea problemei. Este posibil să vă solicitam dovezi ale identității.

Prelucrarea datelor personale ale copiilor – Datele personale ale minorilor (nume, prenume și data nașterii) sunt colectate de la părinți și sunt șterse după trei luni de la terminarea evenimentului.

Descarcă declarația pe propria răspundere de aici.
Aici poti descarca regulamentul complet in format pdf.

facebook
instagram